Trong bất cứ một ngành kinh doanh nào dù nhỏ hay lớn thì công ty cũng phải đối mặt với những rủi ro.Có rất nhiều rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt nhưng cái rủi ro quan trọng nhất mà tất cả các doanh nghiệp phải đau đầu giải quyết là rủi ro nguồn nhân lực.

Ngày 1/1/2015, công ty cổ phần thực phẩm Tân Tân mở cuộc họp hội đồng cổ đông và nêu ra chiến lược phát triển sản phẩm mới mang tên: đậu phộng sữa dừa.

Công ty dự định sẽ tung ra sản phẩm vào ngày 1/6/2015.

Như vậy công ty Tân Tân phải chứng minh công ty Ăn ngon đã vi phạm quyền sở hữu bí mật kinh doanh theo các điều kiện sau: Hành vi xâm phạm được thực hiện bởi hoặc lợi thế cạnh tranh thu được của người, công ty đã sử dụng trái phép bí mật kinh doanh.

Chủ sở hữu đã sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo mật thông tin Có hành vi sử dụng trái phép thông tin thu được đã đang được sử dụng bộc lộ theo cách vi phạm các thương mại tập quán trung thực.

Do vậy, vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị là làm sao để giảm thiểu rủi ro này tới mức thấp nhất để hạn chế những tổn thất cho công ty của mình.

Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động trên thương trường đều có một bí mật kinh doanh riêng nhằm tạo ra lợi nhuận và lợi thế trước đối thủ cạnh tranh.Rõ ràng, số tiền trên là quá nhỏ so với mức thiệt hại mà công ty Tân Tân phải chịu.Hơn nữa, quy định này không có tính răn đe khi nó chỉ là một phần rất nhỏ trong số tiền 3 tỷ mà bà Trang nhận được.bên cạnh đó là những chiêu trò marketing hiệu quả và rầm rộ. Sau quá trình điều tra, công ty Tân Tân phát hiện mình bị ăn cắp bí mật kinh doanh và thủ phạm là bà Trang. Công ty đối thủ cạnh tranh tìm mọi cơ hội để tiếp cận và thu thập các bí mật kinh doanh của công ty Tân Tân một cách bất hợp pháp, bằng cách mua chuộc bà Trang – giám đốc điều hành của Tân Tân.Bà Trang là nhân viên cấp cao, tuy nhiên vì lòng tham lại sẵn sàng bán bí mật kinh doanh của công ty cho đối thủ vì lợi ích riêng. Công ty Tân Tân đã có hành động kiểm soát rủi ro đó là: Chủ tịch HĐCĐ tuyên bố mọi tài liệu và quá trình chuẩn bị có liên quan đến sản phẩm mới đều là bí mật kinh doanh, và chỉ cho phép một số thành viên trong hội đồng cổ đông được biết.Sản phẩm mới cũng như các tài liệu và quá trình chuẩn bị có liên quan đều được chủ tịch HĐCĐ tuyên bố đó là bí mật kinh doanh, chỉ có một số thành viên trong hội đồng cổ đông được biết.