Ovakvo utvrđivanje područja pokrajinskih partijskih organizacija ne bi, naravno, izazivalo veliko podozrenje da nije kasnije bilo uzor za određenje granica pojedinih federalnih jedinica. avnojevsko federalizovanje Jugoslavije i razgraničenje federalnih jedinica, koje je izvreno tokom rata, uglavnom poklapalo sa teritorijalnim razgraničenjem područnih organizacija KPJ sa kojim je ova Partija ula u rat.Nevolja je, međutim, u tome to su za Sloveniju i Hrvatsku stvorene nacionalne komunističke partije, uz nameru da se to učini i za Makedoniju, dok su za preostali deo Jugoslavije predviđene pokrajinske partijske organizacije koje nisu bile ustrojene prema načelu nacionalne homogenosti, U prvom slučaju nastojalo se da se izvri etničko razgraničenje, dok se u drugom slučaju to jednostavno nije htelo, iako se moralo znati da će time pojedini narodi, a pre svega srpski narod, biti dovedeni u neravnopravan poloaj u odnosu na druge narode slovenački, hrvatski i makedonski.Catena mundi otkriva kako su komunisti razbili dravu srpskog naroda.

Pie: Kosta Čavoki Nezavisno Kosovo, Republika Vojvodina, Nezavisni Sandak, tzv.

Crnogorska nacija ove ekstremističke ideje nastale su pod okriljen KPJ.

da je Pokrajinska konferencija Partije za Crnu Goru, Metohiju, Kosovo, Sandak i Boku Kotorsku pokazala da je to jedna od najjačih organizacija KPJ.

Time je pokrajinska organizacija KPJ za Srbiju praktično svedena na područje prekumanovske Srbije.

Ali pri tom nisu izmenili, to se često zaboravlja, svoj sud o Srbima kao hegemonističkom narodu i svoje dotadanje nastojanje da se, radi slobode i dobrobiti drugih naroda, Srbija svede na pravu meru prema poznatoj paroli: mala i slaba Srbija jaka Jugoslavija. Ono je čak i u oslobođenju Kosova i Metohije od turskog jarma videlo zaposedanje tuđe teritorije.

Tako se u odluci Politbiroa CK KPJ o zadacima KPJ posle VII kongresa Komunističke internacionale, koja je doneta 21. godine u Moskvi, zahteva sazivanje ne samo slovenačke, makedonske, crnogorske i bosanske narodne skuptine već i vojvođanske narodne skuptine, čime je i Vojvodina izdvojena iz sastava neke buduće Srbije.// Najtee je naravno razumeti stav ondanjeg rukovodstva KPJ prema oslobodilačkim ratovima koje je mala Srbija vodila od 1912. A da i ne govorimo o preziranju i krivom prikazivanju srpske borbe i pobede u prvom svetskom ratu bez koje stvaranje Jugoslavije uopte ne bi bilo mogućno.

Reč je o mađarskoj teritoriji u Severnoj Vojvodini anektiranoj Jugoslaviji Trijanonskim ugovorom o miru, aneksiji albanskih krajeva u zaposednutoj Makedoniji i na Kosovu i aneksiji stare bugarske teritorije (Caribrod i Bosiljgrad).

// Manje-vie isti stav prema teritorijalnom integritetu srpskog naroda imala je Četvrta zemaljska konferencija KPJ koja je odrana u Ljubljani decembra 1934.

To su Hrvatska, Slovenija, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Metohija i Kosovo i Vojvodina.